Copyright © 2017. All Rights Reserved

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА "4 ДНИ В ПАРИЖ"

14 ноември 2017
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА "4 ДНИ В ПАРИЖ"

 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА НА ДЕНТАЛ БРАДЪРС ЕООД „4 ДНИ ЗА ДВАМА В ПАРИЖ!“

 

ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА

Томболата (Играта) се провежда в периода от 15.11.2017г. до 08.01.2018 г. включително.

ОРГАНИЗАТОРИ НА ТОМБОЛАТА

Организатор на томболата е „Дентал Брадърс“ ЕООД, ЕИК 202875127, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тунджа” № 25, ет. 2, ап.4.  


УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

Участието в томболата е обвързано с покупка! В томболата могат да вземат участие всички лица, навършили 18 години, които в посочения период за провеждане на томболата, са направили покупка на стойност над 32,00 (тридесет и два) лв. с ДДС (т.е. покупка на стойност най-малко 32, 01 лв. с ДДС) от асортимента на www.maribella.bg по свой избор, получили са стоката и са запазили касовата бележка съгласно предвиденото по – долу в настоящите Правила. 


Посочената сума над 32.00 лв. с ДДС даваща право на участие в томболата не включва цена за доставка на поръчката, а следва да бъде реализирана, като сума от покупки. Непълнолетни лица нямат право на участие в томболата!

 

НАГРАДА 

 

Екскурзия до ПАРИЖ със самолет за 4 дни/ 3 нощувки (валидност на наградата до 05.04.2018 г.). Изпълнител е "СОФИЯ ТУР И ХОЛИДЕЙ" ООД

Наградата е за двама. За ползване на наградата печелившият участник ще получи ваучер, издаден от фирма – изпълнител "СОФИЯ ТУР И ХОЛИДЕЙ" ООД, като спечелилият и неговият придружител могат да ползват спечелената награда при спазване на условията и изискванията, определени от съответната фирма – изпълнител.

  

Наградата включва:

 

самолетен билет с включени летищни такси; салонен багаж до 10 кг.;

трансфер летище- хотел- летище; 3 нощувки със закуски, в хотел Reseda, B&B Paris Pleyel или подобен (категорията на хотелите в Париж не отговаря на българските *); мед. застраховка с покритие 5000 евро, водач на български език по време на цялото пътуване; туристически обиколки и посещение на забележителностите по програма; Инфо пакет с карти и полезни материали

Не се включват допълнителни разходи, които биха възникнали при използването на наградата извън описаните и които се покриват от печелившите участници за тяхна сметка.

Всеки печеливш заедно с ваучера за ползването на наградата ще получи и данните за връзка на фирмата-доставчик.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

Всеки клиент, навършил 18 години, който направи покупка от онлайн магазина www.maribella.bg в периода 15.11.2017 г. – 06.01.2018 г. на стойност над 32 (тридесет и два) лева с ДДС, може да участва в играта за спечелване на наградата, описана по-горе.

За да вземе участие в томболата, клиентът, направил покупка на стоки на стойност над 32 лв. с ДДС от онлайн магазина на www.maribella.bg от територията на страната в периода на промоцията, трябва да е получил поръчката си и да пази касовата бележка за направената покупка.  

Всеки един клиент може да участва многократно в играта с всяка своя отделна покупка на стойност над 32 (тридесет и два) лева с ДДС от онлайн магазина на www.maribella.bg в периода на играта.

Посочените условия за участие в томболата са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

След приключване на периода на играта всички закупили продукти на стойност над 32 (тридесет и два) лева с ДДС ще бъдат отделени в EXCEL файл, в който всяка отделна поръчка ще има свой индивидуален номер. Тегленето на наградите ще се извърши на 09.01.2018 г. от представители на "Дентал Брадърс" ЕООД. Всеки желаещ може да посети тегленето, но не се гарантира, че за всеки ще има достъп да го наблюдава на адрес София, ул. Майор Първан Тошев 21-23 от 14:00ч. на 09.01.2018г. За пълна прозрачност на избора ще пуснем онлайн излъчване на тегленето във Фейсбук страницата Maribella.bg.  Ще се изтегли един печеливш участник на случаен принцип, чрез софтуер за случаен подбор на номерата. Допълнително ще бъдат изтеглени още двама резервни участници. За тегленето на наградите ще бъде съставен протокол, в които ще бъдат посочени имената на изтеглените печеливши и резервни участници. Печелившият участник е длъжен да представи касов бон за направена покупка за да си получи наградата. Същото се отнася и за резервните участници в случай, че първият избран не успее да получи наградата си по зависими от него причини. 


Спечелилият участник ще бъдат уведомен за наградата от служител на „Дентал Брадърс“ ЕООД чрез телефонно обаждане на посочения от участника телефон за връзка оставен при поръчката в онлан магазина www.maribella.bg. Уведомяването по телефона ще се извърши до 12.01.2018 г. Имената на печелившият участник, номера и датата на неговата поръчка и стойност ще бъдат обявявани на интернет-страницата на Организатора www.maribella.bg, както и на Фейсбук страницата Maribella.bg 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Спечелилият участник, който до 12.01.2018 г. е отговорил на телефонното обаждане на Организатора, ще получи ваучер за спечелената награда по куриер, на адреса, посочен от него до 19.01.2018 г. Ако до 12.01.2017 г. спечелил участник не е отговорил на обажданията на посочения телефон за връзка оставен при поръчката от онлайн магазина www.maribella.bg и не се е свързал обратно по телефон или по друг начин със Организатора, губи правата върху наградата. В този случай, съответната награда се получава от изтегления първи по ред резервен участник. В случай, че не може да се осъществи връзка с този резервен участник, наградата се предоставя на втория изтеглен резервен участник.

В случай че печелившият участник не е намерен на посочения от него адрес, наградата се счита за надлежно връчена, ако е получена от което и да е лице, намерено на посочения адрес.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Замяна на спечелена награда с паричната й равностойност е невъзможно!

За уточняване на детайлите във връзка с ползването на спечелената награда спечелилият участник следва да се свърже директно с фирмата – изпълнител на съответната награда "СОФИЯ ТУР И ХОЛИДЕЙ" ООД.

Наградата може да се ползва при стриктно спазване от страна на спечелилия участник и неговия придружител на всички правила и изисквания за ползване на съответната награда. Всеки участник, спечелил награда от томболата, както и неговият придружител, с който спечелилият заедно ще ползва наградата, следва да се запознаят с всички условия и правила за ползване на съответната награда, преди нейното фактическо ползване, включително, но не само: период на валидност на наградата, място на провеждане, здравословни, възрастови и други изисквания и противопоказания за ползване на наградите, допълнителни потвърждения за отговорност, инструкции за безопасност, минимален брой участници и др. 

Организаторът на томболата не носи отговорност спрямо печелившите участници, в случай че те или техните придружители при ползването на наградата не са се запознали с правилата и изискванията за ползване на съответната награда, определени от фирмата – организатор на наградата или ако не са имали възможност да ползват спечелената награда поради здравословни, възрастови или други причини, вкл. лекарски и други противопоказания, както и поради всякакво друго несъответствие с условията и изискванията за ползване на съответната награда. Организаторът на томболата не носи отговорност за претърпени вреди от печелившите участници във връзка с ползването на наградите, в това число такива вреди, които са резултат или са свързани с неспазването на условията и изискванията за ползване на всяка от наградите, определени от съответната фирма- изпълнител на наградите. Организаторът на томболата не носи отговорност спрямо печелившите, в случай че ползването на наградите е станало невъзможно поради обективни причини (напр. лоши атмосферни условия).

С осъществяване на регистрацията за участие в томболата, декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на томболата и за маркетингови и рекламни цели.

С регистрацията за участие участниците се съгласяват, в случай, че спечелят награда от томболата, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.

Организаторът на томболата се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни във връзка с играта да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на лицата само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Настоящите условия са налични постоянно на интернет-страницата на Организатора www.maribella.bg.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата на Организатора www.maribella.bg. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

ОБРАТНО В МАГАЗИНА!